เอส เอฟ แจกฟินๆ แฟน Avengers ตัวจริง ยิ่งมี ยิ่งได้!! ลุ้นรับฟิกเกอร์ Cosbaby ยกเซ็ต รวม 24 รางวัล


 


รายละเอียดโปรโมชั่น
เอส เอฟ เอาใจแฟนจักรวาลภาพยนตร์ MARVEL เพียงโพสต์ภาพแสดงความเป็นแฟนพันธุ์แท้ Avengers ของคุณ โดยมีสินค้าและบัตรชมภาพยนตร์ Avengers : End Game ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ มากที่สุด (บัตรชมภาพยนตร์ Avengers : End Game, ตุ๊กตา Avengers : End Game, Combo Set - Avengers : End Game) ที่ Social Media (Facebook/Twitter/Instagram) ทุกช่องทางของคุณ ตั้งค่าสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #SFEndGame และ #SFCinema ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ ฟิกเกอร์ Cosbaby จำนวน 1 ชุด (ชุดละ 6 ตัว) มูลค่า 5,850 บาท จำนวน 24 รางวัล

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2562

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.  ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันการรับของรางวัลทางอีเมล์ activity@sfcinemacity.com โดยแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
2.  ผู้โชคดีต้องติดต่อรับของรางวัล (เอกสารยืนยันการรับรางวัล) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

3.  ผู้โชคดีต้องนำสินค้าทั้งหมดที่ทำการโพสต์และแชร์ / บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับพร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และสำเนาถูกต้อง / ภาพกิจกรรม เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้
4.  ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น
5.  หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์
6.  ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
7.  การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (รับของรางวัลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562)


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: