Facebook Twitter
gPlus 

15 โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน

พี่พชร์จัดเต็ม! 15 โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้เรื่องใหม่ ‘กัดกระชากเกรียน’ ชมโปสเตอร์แนะนำตัวได้


โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

โปสเตอร์ตัวละครจากหนังซอมบี้ กัดกระชากเกรียน กำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์


ภาพยนตร์/กัดกระชากเกรียน มีกำหนดฉาย 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์

 

 

กลับขึ้นด้านบน